BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Sākumskolas skolēnu zīmēšanas konkurss „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”

1            Sākoties vasaras brīvdienām daudzi bērni brauc atpūsties uz laukiem, vairāk atrodas pie atklāta ūdens, uz ceļiem... bez pieaugušo klātbūtnes.... un notiek dažādi nelaimes gadījumi. Lai par vasaras brīvdienām būtu tikai jaukas atmiņas un bērni mācētu tikt galā ar dažādiem nelaimes gadījumiem, Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja izsludināja sākumskolas skolēniem zīmēšanas konkursu „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?” Konkursā piedalījās 160 skolēni no 9 abu novadu skolām. Skolēniem palīdzēja 26 skolotāji. Darbi tika vērtēti divās grupās: 1.-2. klases - 71 zīmējums un 3.-4. klases - 89 zīmējumi. Zīmējumus vērtēja komisija sekojošā sastāvā: Terēza Strode - LSK Daugavpils- Ilūkstes novadu komitejas pirmās palīdzības pasniedzēja, Ilona Linarte-Ruža - Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktore, Ināra Onzule -Daugavpils novada vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja,Anna Jegorova - LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāja,Ērika Naglinska - LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore.

            Zīmējumu daudzveidība, radoša pieeja, interesants krāsu salikums, kompozīcija un saturs, plakātu jaunrade – tas viss bija redzams skolēnu zīmējumos, tāpēc tika piešķirtas vairākas godalgotās vietas.

            1.-2.klašu grupā: 1.vieta - Jeļezaveta Šustere(Silenes pamatskola), Emīls Gadzāns(Vaboles vidusskola), 2.vieta - Alīna Lavrenova(Kalupes pamatskola), Daniels Kolbjonoks(Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola), Anastasija Čubreviča(Biķernieku pamatskola), 3.vieta - Jana Bezprozvannaja (Ilūkstes Raiņa vidusskola), Jūlija Goluba(Naujenes pamatskola).

            3.-4.klašu grupā: 1.vieta - Ārija Baltura(Medumu internātpamatskola), Oskars Saveļjevs(Sventes vidusskola), 2.vieta - Anastasija Trofimova(Naujenes pamatskola), Anna Pilace(Sventes vidusskola), Emīlija Bambāne(Biķernieku pamatskola), 3.vieta - Renāts Ņebesnijs(Medumu pamatskola), Aleksandrs Kazarins(Vaboles vidusskola), Karīna Kirilova(Salienes vidusskola).

            Visi konkursa dalībnieki saņēma LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas sarūpētās dāvanas, bet godalgoto vietu ieguvēji tika aicināti uz apbalvošanu LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas rīkotajās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās, kas notika 23.maijā Bebrenē. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja apskatīt visus konkursa zīmējumus, tuvāk iepazīt Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas kabinetus, laboratorijas un seno trauku kolekciju. Kā galvenā balva konkursa uzvarētājiem bija Dvietes pagasta minizoodārza „Vidzemnieki” apmeklēšana.

            Paldies par ieguldīto darbu konkursa dalībniekiem, skolotājiem, vecākiem.

Paldies par atbalstu Ilūkstes novada pašvaldībai, Daugavpils novada izglītības pārvaldei, minizoodārza „Vidzemnieki” saimniekiem, uzņēmumam „Latvijas maiznieks”, Bebrenes VPV kolektīvam un Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgajiem.

 

LSK Daugavpils- Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore Ērika Naglinska

2

3

4

5

6

7

8

9