BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Audzēkņu uzņemšana 2019./2020. mācību gadā

BPV    

Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā vai vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā iegūt profesionālo vidējo izglītību šādās izglītības programmās:

   •          
   • veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;
   • zirgkopība – specialitāte lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā;
   • ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavārs;
   • tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;
   •     

Arodizglītības programmas – mācību ilgums 3 gadi:

 • ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavāra palīgs;
 •       

Dokumentu pieņemšana no 10. jūnija no plkst 9.00. līdz 16.00

Nepieciešamie dokumenti:

 • apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vidējo izglītību un sekmju izraksts;
 • deklarētā dzīves vietas izziņa
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
 • 3 fotogrāfijas;
 • jāuzrāda pase vai identifikācijas karte;
 • jāaizpilda iesniegums, norādot izvēlēto izglītības programmu

Informācija pa tālr.65425966 vai 29252659