BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Projektu dienas profesionālās izglītības nodaļā

0        Šī gada projektu dienu tēma “Ola līdz cālim vai omletei”. Projekta darbs bija pētniecisks, radošs un praktisks, visi darbojās grupās. Audzēkņi skolotāju Ērikas Purples un Andas Vaļukas vadībā izzināja kā veidojas ola, dažādu sugu putnu olu uzbūvi un kā tiek veikta olu veterinārā ekspertīze. Skolotāja Pauļa Vuškāna vadītajā nodarbībā noskaidroja par putnu izcelšanos un cāļu inkubācijas procesu. Skolotāja Ērika Naglinska topošajiem veterinārārstu asistentiem atklāja, ka no olas var pagatavot ne tikai omleti.

Tā kā projektu dienas sakrita ar Valentīndienas svinībām, tad īpaši visiem patika radošās un praktiskās nodarbības skolotāju Elgas Vuškānes un Anitas Jakubānes vadībā, kuru laikā katrs izgatavoja „sirsniņas” gan no floristikas materiāliem, gan garšīgu cepumu veidā. Projekta noslēguma dienā audzēkņi dalījās iespaidos, piedalījās konkursā un parādīja savu atraktivitāti.

Ilga Mališeva,

                        Bebrenes VPV direktores vietniece profesionālās izglītības nodaļā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16