BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Veiksmes stāsts

IMG 0332       Profesionālās izglītības nodaļā aizvadīts rudens izlaidums un esam devuši jauno speciālistu pienesumu. Diplomus saņēma veterinārārsta asistenti.

     Viņu vidū bija arī Kalvis Pūķis, jauniem izaicinājumiem gatavs speciālists. Viņa uzmanību Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola piesaistīja ar profesionālās pilnveides kursiem Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā. 160 stundu apmācības kurss šķita pārāk īss, tas tikai radīja interesi par veterinārmedicīnu, un tāpēc kā loģisks turpinājums bija 1,5 gadīgā programma, kur var iegūt pamatīgākas zināšanas. Kalvi skolotāji noteikti var nosaukt par centīgāko, apzinīgāko un zinātkārāko audzēkni, kurš visu gribēja izprast un saprast pamatīgi.

      Kad viņam jau ritēja kvalifikācijas prakses pēdējās nedēļas, tika izsludināts konkurss par to, ka SIA Dagdas aita meklē vadītāju. Un tā Kalvis vienlaicīgi ar nopietnu gatavošanos centralizētajam profesionālās kvalifikācijas eksāmenam, startēja arī konkursā. Esam priecīgi, ka Kalvis ne mazajā konkurencē ir ieguvis SIA Dagdas aitas vadītāja amatu. Viņam palīdzēja gan personīgais šarms, gan veiksmīgs izglītību salikums, jo veterinārārsta asistenta diplomu viņš pievienoja iepriekš iegūtajai jurista izglītībai.

      To gribu nosaukt par veiksmes stāstu un arī citus pieaugušos mudināt iegūt otro un trešo izglītību, tas tikai vairo karjeras izaugsmes iespējas.

                                                       Ilga Mališeva

Direktores vietniece profesionālās izglītības nodaļā

IMG 0348

IMG 0357

IMG 0362