BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Praktiskā nodarbība ,,Putras diena”

IMG 20181010 135620      10. oktobrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko putras dienu. Arī Bebrenes VP vidusskolas sākumskolas skolēni šajā dienā devās uz profesionālās izglītības nodaļu pagatavot veselīgu un garšīgu putru, kā arī iemācīties kaut ko jaunu.

     Katram no bērniem bija uzticēts savs darbiņš. 1. – 2. klašu skolēni mācījās vārīt putru un gatavoja ābolmaizītes. 3. – 4. klašu skolēni guva ieskatu augļu un dārzeņu dekoratīvajā griešanā jeb karvingā.

Bērniem bija iespēja mācīties locīt salvetes. Pēc tam kopīgi mācījāmies glīti saklāt un noformēt galdu.

Kad viss bija sagatavots, beidzot varējām baudīt pašu sagatavoto, garšīgo cienastu.

Paldies skolotājām Ērikai un Anitai par atsaucību!

Bērnu pārdomas:

Dagnija: Man patika dekorēt augļus un ļoti garšoja putra.

Anna: Es iemācījos klāt galdu un man ļoti garšoja putra.

Maksims: Man patika griezt visādas figūriņas no āboliem un no burkāniem taisīt puķītes.

Roberts: Garšīgākā putra pasaulē!

Maksims: Man patika gatavot, griezt ābolus. Es nākotnē vēlotos kļūt par pavāru.

Evelīna: Es tagad zināšu kā pareizi klāt galdu.

Daniela: Es iemācījos kā pareizi jāklāj galds. Man patika dekorēt ābolus un brukānus.

                                                                   Bebrenes VP vidusskolas

                                                                   sākumskolas skolotāja

IMG 20181010 131224

IMG 20181010 133459

IMG 20181010 135119

 

Evita Skrimble