BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Iesvētības Bebrenes VPV Profesionālās izglītības nodaļā

P9270336Pēc vējainās un lietainās dienas atausa saulaina un silta 27.septembra diena, kad Bebrenes VP vidusskolas Profesionālās izglītības nodaļā tika iesvētīti pirmo kursu audzēkņi un viņu audzinātāji. Lai tuvāk iepazītu nozīmīgākās Bebrenes vietas, 2.kursu audzēkņi, Emma Malahovska, Marta Vanaga un Lorija Kaminska bija sagatavojuši jaunajiem topošajiem speciālistiem dažādus pārbaudījumus. Ceļojumu uzsāka ar norādēm un meklējamo Bebrenes „pērli”. Vairākās vietās viņus sagaidīja uzdevumi un balvā dažādas pērles, kuras ievērt katram savā virtenē.

            Aizraujošajā skrējienā tika apciemota pagasta bibliotēka, kurā jauniešiem enciklopēdijās bija jāsameklē informācija par Bebreni. Vidusskolā tika noskaidrots pakāpienu skaits, krāšņu daudzums gaiteņos un uzraksts uz pieminekļa brīvības cīnītājiem. Tālāk sekoja baznīca, kurā tika par to pastāstīts un kopā dziedāts. Un vai gan varētu piemirst Bebrenes simbolu pašā ciema centrā – „Bebra” kungu, pie kura tika meklēts lielākais pupiņu šķirņu skaits, kas uzaugušas šī pagasta zemē. Kas gan būtu Bebrene bez senā parka, kurā atrodas mīlestības saliņa? Atraduši ceļu uz to, jaunieši pārvarēja šķēršļus aizsietām acīm, lai tiktu uz saliņas. Un kurš gan bebrs nevēlas kļūt par rikšotāju? Te nu nācās atrast zirgu aploku, iejusties rumaka lomā, dipadojot apkārt viņu treniņu vietai un dziedot skanīgu dziesmu. Ciemata jaukāko vietu apceļošana noslēdzās ar fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” apmeklējumu BVPV dienesta viesnīcā, kur audzēkņi guva aizraujošu ieskatu savas mācību iestādes tapšanā un darbībā, kā arī piedalījās interesantā spēlē, kurā bija jānosaka vairāku fotogrāfiju uzņemšanas gadi.

            Noslēgumā visi atkal satikās pie savas skolas ēkas, veterinārārsta asistentu kursam saņemot sveicienu no vecāko kursu audzēkņiem un Vispārizglītojošās nodaļas skolēniem. Un tad, pēc svinīgā zvēresta nodošanas, tika baudīts 2.pavāru kursa sarūpētais cienasts.

            Veiksmīgus mācību gadus Bebrenē!

Maija Lasmane, 2.p kursa audzēkne

P9270342

P9270343

P9270350

P9270357

P9270361

P9270370

P9270379

P9270381

P9270394