BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Radoši sportiskais mācību gada sākums Bebrenē

DSC 2396Radoši un sportiski aktīvi ir sācies jaunais mācību gads Bebrenē.

19. septembrī notika Dzejas dienu pasākums ”Lasīsim dzejiņas!” Katras klases skolēni visus iepriecināja ar dzejoļu lasīšanu par noteiktu tēmu – nedarbiem, skolu, mīlestību, dabu un Dzimteni. Pasākumā skanēja mūzika, visus klātesošos iepriecināja Elvita Studāne, Rinalds Studāns un Ilona Daukste. Pasākuma noslēgumā visiem bija iespēja nofotografēties Dzejas dienu rāmi. 5.-12.klases skolēni iejutās dzejnieku lomā un radoši izpaudās aktivitātē “Mazā bilžu rāmītī man ir …”. Paldies skolotājām Lāsmai Šeršņovai un  Ilonai Vasiļjevai par pasākuma organizēšanu!

Dzejas dienas ir skaistā Latvijas rudens laiks. Skolēni kopā ar saviem audzinātājiem piedalījās akcijā „Nāk rudens izgreznot Bebrenes parku.” Skolas apkārtnes koki tika ietērpti skaistos un krāsainos rudens dekoros.

21. septembra rīts sākās Olimpisko dienu, kad visi, skolēnu Līdzpārvaldes vadībā, vienojās kopīgā vingrošanā, bet pēcpusdienā notika foto orientēšanās sacensības “Iepazīsti Bebreni!” Tā jau ir kļuvusi par mūsu skolas tradīciju. Saulaino rudens pēcpusdienu visi pavadīja, meklējot norādītās vietas. Paldies skolotājai Diānai Caunei – Ostrovskai par pasākuma organizēšanu!

Radoši un sportiski aktīvā Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās skolas saime ir ceļā uz Latvijas simtgadi.

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Aija Valpētere

DSC 2395

DSC 2397

DSC 2399

DSC 2402

DSC 2407

DSC 2408

DSC 2409