BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Klases stunda kopā ar vecākiem

IMG 4370        4.aprīlis Bebrenes VP vidusskolas 1. un 2. klases skolēniem bija īpašs un satraukuma pilns, jo uz klases stundu tika aicināti skolēnu vecāki.

       Klases stundā vecākiem un skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām. Stundai gatavojās ne tikai skolotāja, bet arī skolēni un vecāki. Skolēniem bija jāprezentē viena profesija. Savukārt, vecākiem vajadzēja pastāstīt par savu profesiju un par ko vēlējās kļūt, kad viņi bija savu bērnu vecumā.

      Kā vēlāk izrādījās daudz jauna uzzināja gan vecāki, gan bērni. Stundas izskaņā bērni saprata, cik svarīgi ir labi un centīgi mācīties un apgūt visus mācību priekšmetus, jo nekad nevar zināt, kas dzīvē noderēs.

      Klases stunda bija vērtīga ikvienam, jo, kā atzina vecāki, tā bija lieliska pieredze mācīties un darboties kopā ar savu bērnu.

      Paldies vecākiem par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos stundā!

1.un 2.klases audzinātāja Evita Skrimble

IMG 4372

IMG 4380

IMG 4384

IMG 4386

IMG 4387

IMG 4390

IMG 4391

IMG 4392

IMG 4393

IMG 4394