BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Projektu dienas Bebrenes VP vidusskolā

DSC 1479     No 14.-16.februārim mūsu skolā noritēja projektu dienas.

 

     Klašu izvēlētās projektu tēmas bija dažādas:

1.-3.klasei – Gadalaiki ceļasomā;

4.-5.klasei – Kartona otrā dzīve;

7.-9.klasei – Latvju zīmes – spēks un atbalsts;

10.klasei – No putna līdz Putnam;

11.klasei – Lielie ģeogrāfiskie atklājumi globalizācijas aizsācēji;

12.klasei – Žetonu vakara lugas “Sievasmātes labā sirds” iestudēšana.

      Projektu nedēļas izvērtējumos izskan pozitīvas skolēnu atsauksmes un kā ieguvumi tiek minēti – prasme strādāt komandā, uzlabotas sadarbības prasmes ar klasesbiedriem, iegūta praktiskā darba pieredze.

     Savu veikumu skolēni prata parādīt arī pārējiem – projektu prezentācijas izvērtējās par interesantu, saturisku un saistošu pasākumu.

     Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu projektu dienās!

                                                                        Bebrenes VP vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

Aina Šaudiņa

DSC 1481

DSC 1482

DSC 1483

DSC 1484

DSC 1485

DSC 1486

DSC 1487

DSC 1488

DSC 1490

DSC 1491

DSC 1495

DSC 1528

DSC 1530

DSC 1532

DSC 1533

DSC 1534