BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Projektu nedēļa profesionālās izglītības nodaļā

Proj 1       Projektu nedēļas tēma “Piens no govs līdz galdam”. Piens ir produkts, par kuru mācās kā veterinārmedicīnas tā arī ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas audzēkņi. Tāpēc abu profesiju audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Jēkabpils novada Kalna pagasta z/s Krasti – ar kūtsmēslu robotu un trim slaukšanas robotiem aprīkotu modernu fermu. Pēc tam Veterinārmedicīnas programmas audzēkņi iepazinās ar piena pārvērtību ceļu līdz sieram, bet Ēdināšanas pakalpojumu programmas audzēkņi uzzināja kā veidojas piens un kā dzīvnieka veselība ietekmē piena un piena produktu kvalitāti.

Lai šīs zināšanas, prasmes un kompetences iegūtu nodarbības “vetiņiem” vadīja skolotāji, kuri ikdienā stundas vada “topošajiem pavāriem” un otrādi pavāriem stundas vadīja skolotāji – veterinārārsti. Projekta noslēguma dienā audzēkņi dalījās iespaidos, piedalījās konkursā par pienu, garšoja pašu pagatavoto sieru un iepazinās ar dažādiem sieru veidiem. Audzēkņi projektu dienas uzskatīja par lietderīgām, jo ieguva gan jaunas zināšanas, gan iepazina otrās profesijas specifiskās nianses.

Ilga Mališeva,

 Bebrenes VPV direktores vietniece

profesionālās izglītības nodaļā

Proj 2

Proj 3

Proj 4

Proj 5

Proj 6

Proj 7

Proj 8

Proj 9