BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Zirgu izjādes laukuma atklāšana

1 IMG 0496      Biedrības „Jauniešu brīvdienu centrs” projekta „Zirgu izjādes – jauniešu sabiedrisko sporta aktivitāšu dažādošanai” ietvaros 22.oktobra pēcpusdienā Bebrenē tika atklāts atjaunotais un labiekārtotais zirgu izjādes laukums. Pateicoties projektam bija iegādātas arī zirglietas un izveidots zirgu izjādes maršruts ar informatīvajām plāksnēm, kas papildinās velomaršrutu Vērtežu mežā. Projekta kopējās izmaksas – 8478.89€, no tām līdzfinansējumu 10% apmērā sniedza biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"".

      Dzestrais vējš un aukstais laiks neatturēja dalībniekus un skatītājus piedalīties šajā pasākumā. Savas prasmes sadarboties ar zirgu parādīja Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni, audzēkņi un zirgi: Simona Jeluškina ar zirgu Jogurts, Sandra Vītoliņa ar zirgu Vikārs, Dins Ornicāns ar zirgu Čaika, Lība Apalīte ar zirgu Stella, Dārta Pilka ar zirgu Astra. Pašas jaunākās dalībnieces Alberta Zeltiņa un Monta Maslova rādīja voltižēšanas iemaņas uz zirga Zaiga, kuru kordoja Ingūna Kriņicka. Margitu Grūberti uz Pasaciņas vizināja Linda Kirovaine. Zirgu treneris Arvis Vaļuks ar zirgu Jogurts parādīja zirga vadību dažādās gaitās – soļos, rikšos un lēkšos.

       Noslēgumā dalībniekus, zirgus un projekta īstenotājus apbalvoja ar rozetēm un nelielām balvām. Projekta vadītāja Inese Kudiņa pasākuma dalībniekus un skatītājus cienāja ar karstu tēju un pīrādziņiem, bet interesenti varēja pavizināties zirga mugurā un iemēģināt jauno laukumu. Paldies par sadarbību projekta īstenošanā skolotājai Andai Vaļukai, uzņēmējam Andrim Lapeško un zirgu jāšanas pulciņa vadītājam Arvim Vaļukam. Lai labi sokas treniņos un uz tikšanos nākamreiz!

Projekta koordinatore L.Kaminska

2 IMG 0497

3 IMG 0611

4 IMG 0786

5 IMG 0894

6 IMG 1173

7 IMG 1179

8 IMG 1181

9 IMG 1451

10 IMG 1463

11 IMG 1473

12 IMG 1476

13 IMG 1491

14 IMG 1494

15 IMG 1500

16 IMG 1506

17 IMG 1508

18