BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Skolotāju diena

DSC 0915       3. oktobrī svētkus saviem skolotājiem uzdāvināja Bebrenes vidusskolas 12. klases skolēni un 3. p. kursa audzēkņi. Pa ziedu ceļu, skanot mūzikai, skolotāji devās uz aktu zāli. Skolotājus ar vēlajiem rudens ziediem sveica visi skolēni. Sākumā notika jautrā fotografēšanās.

     Vēlāk skolotājus pārsteidza Artūra Lapas koncerts. Liels paldies Laurinoviču ģimenei par sniegto atbalstu. Pasākuma noslēgumā jautrā un sirsnīgā gaisotnē skanēja pateicības vārdi skolotājiem. Skolotājas Ērika Naglinska un Anita Jakubāne kopā ar audzēkņiem bija sarūpējuši kafijas galdu. Paldies skolotājām Ērikai Naglinsaki un Anitai Jakubānei, kā arī visiem skolēniem un audzēkņiem par ieguldīto darbu.

Direktores vietniece

audzināšanas jomā Aija Valpētere

DSC 0914

DSC 0916

DSC 0917

DSC 0937

DSC 0941

DSC 0943

DSC 0945

DSC 0946

DSC 0949

DSC 0960