BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Septembris

DSC 0667      1. septembrī pie Bebrenes pils pulcējās skolēni, skolotāji, vecāki un skolas darbinieki, lai ieskandinātu jaunā mācību gada sākumu. Skanot skolas zvanam, 12. klases skolēni ieveda mazos pirmklasniekus. Viņi tika iešūpoti skolas dzīvē, saņēma dāvanas un apsveikumus.

Veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu novēlēja Bebrenes pagasta pārvaldniece Benita Štrausa un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktore Ērika Šaršune. Klātesošie tika iepazīstināti ar aktualitātēm. Rotaļas „Kas dārzā” ritmos visi devās uz savu pirmo stundu. Visus klātesošos priecēja pie Brīvības pieminekļa uzziedējušais Ziedu ceļš.

        23. septembrī Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā notika Dzejas dienu pasākums „Dzejas dāvana”. Tā bija dāvana Bebrenes pagastam 150 gadu jubilejā.   Jauno dzejnieku apzināšana un savu dzejoļu skandēšana jau ir kļuvusi par mūsu skolas tradīciju.   Skatītājus priecēja visu vecumu skolēni un audzēkņi, lasot dzeju ne tikai latviešu, bet arī krievu valodā. Pasākumā ar flautas spēli visus iepriecināja 7. klases skolnieces Anete Upīte un Sandra Vītoliņa, bet Profesionālās nodaļas audzēkņi Ilvars Vilnis un Jānis Mustermans visus aizkustināsja ar dziesmām un ģitāras spēli.

       Katrs Dzejas dienu dalībnieks saņēma sārtu ābolu un medaļu „Bebrenes VP vidusskolas jaunais dzejnieks.” Ir liels prieks, ka mūsdienu tehnoloģiju laikmetā jauniešus saista dzeja un ir vēlēšanās radoši izpausties. Paldies skolotājām Aijai Rubļevskai un Ilonai Vasiļjevai par ieguldīto darbu!

Direktores vietniece

audzināšanas jomā Aija Valpētere

DSC 0710

DSC 0715

DSC 0717

DSC 0724

DSC 0732

DSC 0737

DSC 0744

DSC 0758

DSC 0760

DSC 0761

DSC 0778

IMG 0151

IMG 0152

IMG 0154

IMG 0159IMG 0162

IMG 0165

IMG 0167