BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni profesijā

1 IMG 0350       26.jūnijā Bebrenes Profesionālajā vidusskolā notika Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, kurus kārtoja topošie veterinārārsta asistenti un viesmīlības pakalpojumu speciālisti. Eksāmena pirmajā daļā bija jāatbild uz testa jautājumiem, bet otrajā – jāizpilda praktiskie darbi.

       Viesmīļi pildīja praktiskos uzdevumus viesnīcas numuriņos: uzkopa telpas un klāja gultas, vēlāk gatavoja uzkodas un pasniedza tās viesiem. Savukārt topošie veterinārārsta asistenti izvēlējās atbilstošus medikamentus un instrumentus dažādu slimību ārstēšanai un profilaksei.

       Eksāmena noslēgumā Kvalifikācijas eksāmena komisiju priekšsēdētāji analizēja valsts pārbaudījumu rezultātus. Gan viesmīļu, gan veterināru zināšanu apguves līmenis tika novērtēts kā optimāls. Darba tirgum ir sagatavoti 33 jaunie speciālisti.

2 IMG 0351

3 IMG 0354

4 IMG 0383

5 IMG 0385

6 IMG 0389

7 IMG 0401

8 IMG 0409

9 IMG 0410

10 IMG 0413

11 IMG 0414

12 IMG 0417

13 IMG 0419

14 IMG 0422

15 IMG 0426