BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

No prakses aizstāvēšanas līdz muižas pagrabam

1 IMG 0248       17.jūnijā Bebrenes Profesionālās vidusskolas 4.viesnīcu pakalpojumu kursa un 2. un 4.veterinārmedicīnas kursu audzēkņi aizstāvēja kvalifikācijas praksi. Topošie viesmīļi prezentēja savu darba pieredzi viesu namos, lauku mājās, viesnīcās un atpūtas kompleksos, bet veterinārārsta asistenti – iegūtās darba iemaņas veterinārārstu privātpraksēs, klīnikās, aptiekās un dzīvnieku patversmēs.

        Tradicionālais Pēdējā zvana pasākums pārvērtās par ekskursiju uz Bebrenes muižas pagrabu. Tur audzēkņi un viņu audzinātājas tuvāk iepazinās ar muižas pagraba ejām un iejutās senajatnīgajā atmosfērā. Vasarīga krusa un lietus – tāds bija pasākuma noslēgums, kad visi vizinājās karietē.

2 IMG 0249

3 IMG 0252

4 IMG 0260

5 IMG 0262

6 IMG 0276

7 IMG 0278

8 SAM 2713

9 IMG 0292

10 IMG 0309

11 IMG 0312

12 SAM 2715

13 SAM 2716

14 SAM 2721