BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Profesionālo skolu radošais pasākums Višķos

1 IMG 0020      Turpinot gatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā, tradicionālie Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu svētki šogad tika organizēti reģionos – Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Latgales reģiona radošais pasākums „Dabas ritums – 2014” notika 15.maijā Viduslatgales Profesionālajā vidusskolā Višķos.

Pasākumā piedalījās tautas deju, mūsdienu deju, koru, ansambļu, vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju kolektīvu dalībnieki, kā arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji.

Šo tradīciju uzsāka Zemkopības ministrija un turpina to darīt arī Izglītības un zinātnes ministrija. No „Zemes svētkiem” un „Zemes dēla. Zemes meitas.” līdz „Amatnieku svētkiem” ar dziesmām, dejām, teatralizētiem uzvedumiem, skatēm, konkursiem, radošām darbnīcām, profesiju prezentācijām un zaļumballi – tāda ir bijusi šo svētku vēsturiskā gaita. Ir mainījušies svētku nosaukumi, bet noslēguma koncerts ar kolektīvu sumināšanu vienmēr ir palicis pamatprogrammā. Bebrenes pašdarbnieku sniegumu šajos svētkos ir kaldinājuši Ā.Kaktiņš, R.Kļaviņa, S.Vaitkeviča, R.Žagata, S.Ozoliņa, O.Atroška, E.Vuškāne un citi skolotāji.

         . Šogad radošajā pasākumā piedalījās Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas deju kolektīvs un vokālais ansamblis, kurus sagatavoja A.Razminoviča un R.Kalvāne. Soli solī ar dziesmām un dejām pasākumā piedalījās gan profesionālās skolas, gan vidusskolas jaunieši. Paldies skolotājām un jauniešiem par tradīciju turpināšanu!

2 IMG 8151

3 DSCN4005

4 DSCN3922

4 IMG 8157

5 DSCN3939

6 DSCN3947

7 DSCN3968

7 IMG 8154

8 IMG 0019