BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Vēsturiskās liecības – izglītošanai un audzināšanai

1 SN202440       Rit 87.profesionālās apmācības gadskārta Bebrenē. Gadu gaitā ir iegādāti vai pašu noformēti uzskates līdzekļi, kā arī savākti materiāli, kas ir atdzīvinājuši mācību un audzināšanas darba ikdienu pirms informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ēras.

       Informatīvie stendi un albūmi-fotohronikas par profesionālās apmācības vēsturi Bebrenē, kurus apkopoja L.Kaminska ar L.Dundes, J.Putna, A.Silavas un citu skolotāju un darbinieku palīdzību, dod iespēju tuvāk iepazīt profesionālās izglītības sistēmas būtību vairāk kā astoņdesmit gadu garumā. Savukārt uzskates materiāli, kurus sāka veidot R.Kļaviņa un papildināja A.Vaļuka, tiek izmantoti veterinārmedicīnas mācību priekšmetu stundās. Joprojām vērtīgi ir R.Drulles un V.Malaševska noformētie plakāti audzēkņu apmācībai.

        Kultūras mantojums ir neaizskarama vēsturiska liecība, kas ļauj veiksmīgāk izprast mūsu sentēvu tradīcijas. Tie ir senie trauki, kurus kolekcionē Ē.Naglinska, lai topošie pavāri, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu speciālisti tuvāk iepazītu galda klāšanas tradīcijas. Cieša saistība ar kolekcionēšanu ir arī dekupāžas-floristikas pulciņam, kura dalībnieki E.Vuškānes vadībā atdzīvina un mūsdienīgo senlietas. Tradīcijām bagāti vienmēr ir bijuši audēju un rokdarbnieču pulciņi, kas uzsāka savu darbību Bebrenē jau pagājušā gadsimta 20-os gados, bet tagad uzplaukst jaunā kvalitātē Ā.Grubertes un Ē.Naglinskas rokdarbu un aušanas darbnīcās.

        Vadot mūsdienu stundu, kā arī kursa vai klases sanāksmi profesionālās orientācijas nolūkā, vēl un vēlreiz atgriežamies pie šīm vēsturiskām liecībām izglītošanas un audzināšanas jomā. Iepazīšanās ar šiem uzskates līdzekļiem palīdz jauniešiem mācīties un izprast garīgā mantojuma nozīmi ikviena cilvēka dzīvē.

2 SN202435

 3 SN202507

4 SN200673

4 SN202377

5 SN202376

6 SN200569

7 SN202280

8 SN209534

9 SN202277

10 SN202274

11 SN201581

12 SN202255

13 SN202261

14 SN202315

15 SN202325

16 SN209509

17 SN202314

18 SN202327

19 SN202122

20 SN202363

21 SN202091

22 SN202103

23 SN202108

24 SN202124

25 SN202146

26 SN206874

27 SN205254

28 SN202297

29 SN208273

30 SN208276

31 SN202288