BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Valodu pēcpusdiena

1 SN202015          Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 6.-8.klašu skolēni 27.martā    tikās Valodu pēcpusdienā, lai papildinātu zināšanas latviešu, krievu un angļu valodā.    Pasākuma gaitā skanēja dzeja latviešu valodā I.Mežaraupa izpildījumā un angļu valodā -           D.Rimeicānes izpildījumā, bet 6.un 7.klases meitenes demonstrēja popielas priekšnesumu krievu valodā.

Katras klases komanda piedalījās konkursā un atbildēja uz jautājumiem par dzimto valodu un literatūru, kā arī par svešvalodām. Pasākuma noslēgumā tika pasniegti pateicības raksti klašu komandām, tradicionālie latviešu, krievu un angļu cepumi un saldumi. Bērzu sulas veldzēja skolēnu slāpes pēc labi padarīta darba.

2 SN202030

3 SN202018

4 SN202022

5 SN202026

6 SN202020

7 SN202032

8-SN202034