BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Atvērto durvju diena

atverto durvju diena         Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā

         2014.gada 4.aprīlī plkst.10.00

 

 atverto durvju diena